محصولات

هر محیط اداری برای خلق فضایی پرانگیزه و خلاق، نیازمند ایجاد تحول از طریق طراحی یکپارچه‌ی مبلمان و جزئیات آن است. این همان کاری است که ما می‌کنیم:
طراحی مبلمان برای ارتقای کیفیت محیط اداری.
ما برای اشکال مختلف کاری و آرایش‌های متنوع فضای کار محصولات متفاوتی داریم. هر بخش از یک دفتر اداری را با هدف تأکید بر مراودات و ارتباطات روزانه و همچنین خلق فضایی برای بهبود خلاقیت و کارایی تیمی طراحی می‌کنیم. پویایی جریان حرفه‌ای و چرخه‌ی کاری مهم‌ترین مزیت طراحی یکپارچه و فراگیر فضای اداری است. هر دفتر یا محیط اداری با دیگری متفاوت است و بنابراین به طرحی منحصربه‌فرد نیاز دارد. این ویژگی‌منحصر‌به‌فرد باید به ظاهر و حس مبلمان تعمیم یابد. موادی که در ساخت محصولات ما به کار رفته با دقت و وسواس انتخاب شده تا تضمینی باشد برای دوام بالا و راحتی در استفاده.

برای دیدن انواع محصولات آرویناژ بر روی دسته‌بندی موردنظر کلیک نمایید.

کاتالوگ محصولات آرویناژ