آرویناژ به عنوان یکی از اولین واردکننده‌ها در حوزه مبلمان در فرآیند انتخاب محصول و ورود محصول به بازار در واقع مصرف‌کننده ایرانی را در برابر بخشی از زیبایی‌شناسی مدرن قرار داده و در تربیت سلیقه بصری متقاضی و حتی طراحان داخلی موثر بوده است. به بیانی دیگر این گروه در معرفی جریان‌های پیشرو در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی همچون یک رسانه عمل کرده و به روایت اندیشه‌ای پرداخته که آنچه امروز به عنوان یک شیوه‌ی طراحی در اکثر فضاهای اداری شاهد آن هستیم نتیجه‌ی همین روایتگری است.

 

آرویناژ در سالهای اخیر با تولید محصول در بسیاری از پروژه‌های طراحی داخلی حضور داشته و از موثرترین گروه‌های فعال در این زمینه بوده است. مهارت در تولید محصول، انعطاف‌پذیری در متن پروژه‌های طراحی داخلی و قدرت تامین انواع متریال، موفقیت آرویناژ در تعامل و کارگروهی با طراحان داخلی را موجب شده است.

 

گروه آرویناژ اکنون از مرزهای گذشته خود فراتر رفته و اهداف متعالی‌تری را دنبال می‌کند. اگر در گذشته همچون یک رسانه عمل می‌کرده، حالا در پی آن است که همچون یک مولف به فعالیت خود ادامه داده و اگر پیش از این راوی اندیشه‌ای خارجی بوده اکنون سفیر شیوه‌ای از تفکر “طراحی ایرانی” باشد.